Головна / Про компанію / Соціальна відповідальність / Нашим постачальникам

Нашим постачальникам

Постачальники ПАТ НВЦ "БХФЗ" у межах можливостей повинні прагнути до впровадження і дотримання наступних основних вимог:

ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ, ПРАВОВИХ НОРМ

Постачальники зобов'язані неухильно дотримуватися усіх чинних міжнародних і національних законів, постанов, промислових мінімальних стандартів, Конвенції МОП і ООН

Будь ласка, ознайомтеся з даними вимогами та ознайомте з ними Ваших прямих постачальників

ЗАБОРОНА ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ

ПАТ НВЦ "БХФЗ" не веде справ з постачальниками, які використовують дитячу працю.

СВОБОДА АСОЦІАЦІЙ ТА ПРАВО НА ВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ

Усі працівники мають право формувати, організовувати та вступати до робітничих організацій чи профспілок за своїм вибором та вести колективні переговори з керівництвом постачальника.

Постачальник повинен поважати це право та забезпечувати ефективне інформування співробітників про їхнє право вступити до будь-якої робітничої організації або профспілки за їхнім вибором, а також, що подібні їхні дії не призведуть до несприятливих наслідків або до вживання відповідних заходів з боку керівництва постачальника.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Заробітна плата, що виплачується за стандартний робочий час, повинна відповідати або перевищувати встановлену законом мінімальну заробітну плату та/або промислові стандарти.

ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ

Усвідомлюючи та поважаючи культурні відмінності, ПАТ НВЦ "БХФЗ" вимагає від постачальників не здійснювати дискримінацію при наймі на роботу, у процесі роботи, видачі заробітної плати, доступі до навчання, заохочення, закінчення роботи за наймом або виході на пенсію, незалежно від статі, віку, релігії, раси, касти, родоводу, соціального походження, непрацездатності, етнічного та національного походження, національності, членства в робітничих організаціях, включаючи профспілки, політичної приналежності або поглядів, сексуальної орієнтації, сімейних обов'язків, сімейного стану або з будь-яких інших причин.

РОБОЧИЙ ЧАС

Постачальник повинен дотримуватися усіх чинних правових норм та промислових стандартів щодо робочого часу.

Якщо Ви зацікавлені бути нашим постачальником, ми проситимемо Вас офіційно взяти на себе зобов'язання дотримуватися даних вимог та підписати відповідну Декларацію у сфері соціальної відповідальності.