Головна / Про компанію / Система якості

Система якості
main_logo

На підприємстві впроваджена інтегрована фармацевтична система якості (IPQS), яка враховує вимоги стандартів:

 • GMP (належна виробнича практика),
 • GDP (належна практика дистрибуції),
 • GSP (належна практика зберігання),
 • G (Q) СLP (належна лабораторна практика контролю якості),
 • ISO 9001 (система управління якістю), 
 • ISO 14001 (система екологічного керування),
 • ISO 17025 (загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій),
 • ISO 50001 (система енергетичного менеджменту),
 • SA 8000(соціальна відповідальність),
 • Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №852/2004 від 29.04.2004 з гігієни харчових продуктів, в т.ч. принципи НАССР (аналіз експлуатаційної безпеки та критичні контрольні точки)
 • та враховує елементи системи
  IMPAC 10000 (система управління, що націлена на підвищення ефективності роботи підприємства та зниження затратресурсів).