Головна / Продукція / Каталог статей / Європейська ефективність кокцидіостатиків – запорука здоров’я птиці та якісної продукції

СТАТТІ
Європейська ефективність кокцидіостатиків – запорука здоров’я птиці та якісної продукції

Розумнюк А.В., к.вет.н.
ПАТ НВЦ Борщагівський ХФЗ

На долю інвазійних захворювань у птахівництві припадає від 35 до 70 % збитків. Найбільш розповсюдженою паразитарною інвазією в сільськогосподарської птиці є еймеріоз. Для ліквідації та профілактики хвороби слід застосовувати високоефективні кокцидіостатичні засоби, які звільняють організм птахів від збудників протозойних інвазій. толтразурил* (розчин оральний 2,5 %; виробництва Борщагівського ХФЗ м. Київ) забезпечує профілактику еймеріозної інвазії і, відповідно, стовідсоткову збереженість птиці раннього віку.

Вступ. Одним із головних завдань птахівництва є забезпечення продовольчого ринку достатньою кількістю екологічно-чистих продуктів харчування. Отримання якісної продукції, а саме м’яса та яєць, можливе тільки від здорової птиці. На організм останньої впливає багато хвороботворних чинників, які знижують кількість і якість продукції птахівництва та завдають значних економічних збитків птахівничим господарствам [1]. На долю інвазійних захворювань у птахівництві припадає від 35 до 70 % збитків [2, 3]. Найбільш розповсюдженою паразитарною інвазією в сільськогосподарської птиці є еймеріоз [4]. Це гостро, підгостро або хронічно перебігаюча хвороба молодняку до 3-місячного віку, що характеризується пригніченням, анемією, схудненням, діареєю (часто геморагічною) і високою летальністю [5, 6]. Стійкість ооцист, які можуть зберігати життєздатність за сприятливих умов більше 2 років, надає еймеріозу статус найнебезпечнішої загрози для птахівничих господарств [4]. Окрім того, еймерії уражують імунну систему птиці, що робить її вразливою до Clostridium, Salmonella і E. сoli [7–9]. Тому, вивчення цього протозойного захворювання та заходів боротьби з ним, є актуальним. На ринку України представлена велика кількість антикокцидних препаратів: аватек, цигро, цикостат, мадикокс, кокцисан 12 % гранулят, монлар 10 % гранулят, кокцистак, авіакс, сакос 120, еланкогран 100, байкокс тощо. Для профілактики цього захворювання іноземні виробники пропонують вакцини: лівакокс, паракокс-8 та імукокс [10]. Застосовувати кокцидіостатики доцільно за спеціальними програмами (ротація, шатл), які забезпечують гальмування в найпростіших розвитку резистентності [6]. За впливом на імунітет всі кокцидіозні препарати поділяють на дві групи: 1) препарати, що перешкоджають виробленню імунітету; 2) препарати, що не перешкоджають напрацюванню останнього [5–7]. До другої групи належать препарати з діючою речовиною толтразурил, яка є основою всіх протиеймеріозних і протиізоспорозних препаратів, які виробляють і застосовують в Європі (Німетчина, Іспанія, Іорданія, Кіпр та ін.).

Мета досліджень. Вивчити терапевтичну ефективність кокцидіостатика толтразурил (розчин оральний 2,5 %) за еймеріозу курей та індиків.

Матеріали і методи досліджень. Для визначення паразитологічного статусу птахопоголів’я було відібрано 25 дорослих курей і 13 індиків (3-місячного віку). Послід від них досліджувався флотаційними методами: 1) Г.А. Котельникова і В.М Хенова (для курей) та 2) Дарлінга (для індиків), з наступною мікроскопією флотаційних плівок, тричі з інтервалом у 2 доби. 

З метою уточнення діагнозу, проведено забій 3-х курчат 20-добового віку; відібрано вміст і зішкреби слизової тонкого та товстого відділів кишечнику. Мазки з отриманих проб фіксували метиловим спиртом і фарбували методом Романовського.

Протиеймеріозний ефект визначали на 200 курчатах 10–11-добового віку та 13 індиках 3-місячного віку, яким випоювали препарат толтразурил* (розчин оральний 2,5 %; виробництва Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу м. Київ) згідно інструкції-вкладки 7 мг препарату на 1 кг маси птиці.

За курчатами вели спостереження 4 тижні, за індиками – 2. Звертали увагу на клінічний стан птахів. Після вказаного періоду проводили заключний відбір посліду з проведенням відповідних (описаних вище) паразитологічних досліджень.

Результати досліджень. 

На початку експерименту, в полі зору мікроскопа на предметних скельцях у краплях флотаційної плівки проб від курей, відмічали від 20 до 30 ооцист еймерій. У пофарбованих мазках із зішеребів епітелію слизової оболонки кишечнику курчат знаходили поодинокі незрілі ооцисти. У 80 % проб посліду, відібраних від 3-місячних індиків, після застосування методу Дарлінга, у флотаційних краплях також знаходили поодинокі ооцисти еймерій.

У першому досліді, визначаючи протиеймеріозний профілактичний ефект препарату, 200 курчатам віком 10–11 діб випоювали 2,5 %-ний розчин толтразурилу з питною водою – 1 мл на 1 л води (7 мг толтразурилу на 1 кг маси птиці) упродовж 24 годин. Протягом 28 діб (4 тижні) не реєстрували загибель птахів або погіршення їхнього клінічного стану. Дослідження посліду від цих курчат, у кінці вказаного терміну, вказувало на звільнення організму птахів від ооцист еймерій. Алергічні прояви, як від наявності паразитів, так і від застосовуваного препарату не виникали. Все це вказувало на високу ефективність і не токсичність препарату толтразурил* (розчин оральний 2,5 %; виробництва Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу м. Київ) у рекомендованих дозах для молодняку курей.

У другому досліді, вищевказаний препарат випоювали 3-місячним індикам у дозі 7 мг на 1 кг маси тіла – 3 мл на 1 л води, протягом 8 годин, дві доби поспіль (розчин готували щодня і задавали свіжоприготовленим). Протягом 14-добового спостереження за птицею, не було виявлено жодного випадку погіршення клінічного стану досліджуваних індичат. Окрім того, більш ніж у 70 % проб посліду, не було виявлено, навіть, поодиноких ооцист еймерій.

Зважаючи на вищеописане, можна стверджувати, що препарат толтразурил (розчин оральний 2,5 %; виробництва Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу м. Київ) є високоефективним кокцидіостатичним засобом, який звільняє організм птахів від протоцист і є не тільки профілактичним а й лікувальним засобом у разі захворювання на еймеріоз чи іншими протозойними інвазіями.

Висновки

1. Випоювання молодняку курей та індиків препаратом толтразурил (розчин оральний 2,5 %; виробництва Борщагівського ХФЗ м. Київ) забезпечує профілактику еймеріозної інвазії і, відповідно, стовідсоткову збереженість птиці раннього віку.

2. Звільнення кишечнику курчат та індичат від ооцист еймерій вказує на високу кокцидіостатичну ефективність 2,5 % орального розчину толтразурилу і можливість його застосування з лікувальною та профілактичною метою в птахівництві.

Перспективи подальших досліджень включають дослідження щодо можливості застосування препарату толтразурил* (розчин оральний 2,5 %; виробництва Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу м. Київ) для кролів.

Список літератури

1. Пришуткина С. Популярность продукции растёт / С. Пришуткина // Птицеводство. – 2006. – № 10. – С. 11–16.

2. Кузнецов В.В. Влияние некоторых эймериостатических препаратов и схем профилактики эймериоза на клинический статус и энтеробиоценоз цыплят-бройлеров : дис. … кандидата вет. наук : спец. 03.00.19 / В.В. Кузнецов. – Тюмень, 2006. – 122 с

3. Рекомендации по борьбе с эймериозами куриных птиц: метод, рекомендации / А.И. Ятусевич и др.; МСХ и П РБ, РО "Белптицепром", ВГАВМ. Витебск, 2005. – 22 с.

4. Болезни домашних и сельскохозяйственных птиц / Б.У. Кэлнек и др.; под ред. Б.У. Кэлнека, X. Джона Барнса, Чарльза У. Биерда и др.; пер. с англ. И. Григорьева, С. Дорош, И. Хрущева, И. Суровцев. – М.: Аквариум Бук, 2003. – 1232 с.

5. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин: підручник – 2-ге вид., переробл. та допов./ [Галат В.Ф., Березовський А.В., Сорока Н.М., Прус М.П.]; за ред. В.Ф. Галата. – К.: Урожай, 2009. – 368 с.

6. Еймеріоз свійської птиці у господарствах центральних областей України, заходи боротьби і профілактики / [Л.С. Короленко, В.А. Веселий, І.І. Коваленко, та ін.]. – Вет. мед. України. – 2012. – № 4. – С. 21–22.

7. Древаль Д.В. Современные тенденции в развитии методов борьбы с кокцидиозом кур / Д.В. Древаль. – Сучасна вет. медицина. – 2012. – № 1. – С. 26–30.

8. Belli S.I. Characterisation of the antigenic and immunogenic properties of bacterially expressed, sexual stage antigens of the coccidian parasite, Eimeria maxima / [S.I. Belli, K. Mai, C.D. Skene, M.T. Gleeson, D.M. Witcombe, M. Katrib, F. Avner, M.G. Wallach, N.C. Smith]. – 2004. – Vaccine 22. – P. 4316–4325.

9. Jang S. I. Eimeria maxima recombinant Gam82 gametocyte antigen vaccine protects against coccidiosis and augments humoral and cell-mediated immunity / [S.I. Jang, H.S. Lillehoj, S.H. Lee, K.W. Lee, M.S. Park, S.R. Cha, E.P. Lillehoj, B.M. Subramanian, R. Sriraman, V.A. Srinivasan]. – 2010. – Vaccine 28 (17). – P. 2980–2985.

10. Пчелінська Л.В. Клініко-морфологічні та епізоотологічні особливості еймеріозу курей / Л.В. Пчелінська // Збірник наук. праць Луганського нац. аграр. ун-ту // Вид-во ЛНАУ, 2007. Ветеринарні науки. – № 78/101. – С. 504–507.

Дата публикации: 28.11.2017